Rehabilitacja

Definicja i zakres, rehabilitacja Bemowo

Rehabilitacja to zorganizowane współdziałanie lecznictwa ogólnego i usprawniającego w celu powrotu lub przynajmniej przystosowania do normalnego życia. Czasem wystarczy gimnastyka lecznicza, która była znana już w starożytności. Wtedy była to główna część składowa leczenia niektórych schorzeń wewnętrznych lub urazów. Ale obecnie różnych schorzeń jest tak wiele, że rehabilitacja musi być o wiele bardziej rozbudowana. Dlatego obecnie rozróżnia się 3 rodzaje rehabilitacji: leczniczą, społeczną i zawodową.

Rehabilitacja lecznicza na ogół odbywa się w szpitalu pod nadzorem specjalisty w tym zakresie i najczęściej w sali przystosowanej do różnych ćwiczeń, z wieloma przyrządami. W wielu miastach są też przychodnie lekarskie czy gabinety odnowy, gdzie rehabilitacja pod okiem i przy pomocy specjalistów w tej dziedzinie jest sposobem powracania pacjentów do zdrowia i sprawności fizycznej bez konieczności przebywania w szpitalu.

Strona główna Bemowo Rehabilitacja Trudna rehabilitacja Powrót do pełnego zdrowia Od pierwszego kontaktu z chorym do pełnego zdrowia W zależności od wieku Droga do względnej samodzielności Powrót do zdrowia kleje epoksydowe

Bemowo 2010-2014